Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Khi khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của Manulife được giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần phải nắm rõ những điều sau đây.

Khi khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm của Manulife được giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần phải nắm rõ những điều sau đây.

I. Chi trả quyền lợi Trợ Cấp Y Tế

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng phải nằm viện điều trị vì một lý do nào đó. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện dựa trên số ngày nằm viện nội trú thực tế.

Bạn có thể chọn 1 trong 4 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp qua trang web E Claims
 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy ra viện
 • Giấy xác nhận thời gian điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (trong trường hợp yêu cầu quyền lợi nằm viện tại Khoa chăm sóc đặc biệt)

(*) Ngoài ra, Qúy khách có thể tham khảo thêm những chứng từ cần nộp trong Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm.

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 30 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ.Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tôi có cần nộp bản chính các chứng từ không?

Đáp: Bạn không cần nộp chứng từ gốc. Trong một số trường hợp đặc biệt cần đối chiếu, Manulife có thể yêu cầu nộp thêm chứng từ gốc.

Câu hỏi 2: Làm sao tôi biết điều khoản hợp đồng bảo hiểm của tôi giới hạn chi trả cho loại hình cơ sở y tế nào?

Đáp: Bạn có thể tham khảo giới hạn chi trả áp dụng cho loại hình cơ sở y tế Tại đây

Câu hỏi 3: Giới hạn tối đa số ngày nằm viện theo bệnh lý qui định như thế nào?

Đáp: Bạn có thể tham khảo Bảng tiêu chuẩn số ngày nằm viện Tại đây

II. Chi trả quyền lợi điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng phải điều trị nội trú/ngoại trú/nha khoa vì một lý do nào đó. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa trên chi phí điều trị thực tế phát sinh hợp lệ tại cơ sở y tế.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy ra viện (đối với quyền lợi Điều trị nội trú)
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có)
 • Sổ khám bệnh/Đơn thuốc (đối với quyền lợi Điều trị ngoại trú)
 • Phiếu điều trị răng (đối với quyền lợi Điều trị nha khoa)
 • Hóa đơn tài chính, biên lai thu tiền phí, lệ phí (bản chính)
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh
 • Phiếu chỉ định khám/xét nghiệm và Kết quả xét nghiệm, Kết quả siêu âm

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 30 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ.Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có tham gia sản phẩm Món quà sức khỏe, khi cần khám chữa bệnh, tôi có được bảo lãnh viện phí không?

Đáp: Có, bạn sẽ được bảo lãnh viện phí tại cơ sở y tế có liên kết với Manulife.

III. Chi trả quyền lợi điều trị bệnh lý nghiêm trọng

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng mắc phải bệnh lý nghiêm trọng. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm điều trị các bệnh thuộc danh sách bệnh lý nghiêm trọng được nêu rõ trong hợp đồng.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy ra viện
 • Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 60 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ với các hợp đồng có hiệu lực trên 4 năm và số tiền bảo hiểm dưới 100 triệu VND. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: “Thời gian chờ” nghĩa là gì?

Đáp: “Thời gian chờ” là khoảng thời gian được ấn định mà nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ không được chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Hỏi: Thời gian chờ của quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng là bao lâu?

Đáp: Thời gian chờ của quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng là 90 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hoặc ngày phát hành hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.

IV. Bồi thường tử vong

Thông tin bạn cần biết

Khi Người được bảo hiểm tử vong, người thân có thể nộp hồ sơ yêu cầu quyền lợi tử vong. Manulife sẽ nhanh chóng giải quyết yêu cầu quyền lợi theo điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.

 • Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (bản sao có chứng thực do cơ quan có thẩm quyền cấp)
 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Hồ sơ tai nạn (trong trường hợp tử vong do tai nạn)

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 60 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ với các hợp đồng có hiệu lực trên 4 năm và số tiền bảo hiểm dưới 100 triệu VND. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Thời gian giải quyết quyền lợi Tử vong của Manulife là bao lâu?

Đáp: Chúng tôi luôn nỗ lực để giải quyết nhanh chóng nhất yêu cầu quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Thời gian xử lý tối đa đối với yêu cầu quyền lợi Tử vong là 30 ngày kể từ thời điểm Manulife tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

V. Chi trả quyền lợi hỗ trợ đóng phí

Thông tin bạn cần biết

Bạn có thể được xem xét miễn nộp phí bảo hiểm nếu hợp đồng của bạn có quyền lợi Miễn nộp phí khi bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc bệnh lý nghiêm trọng. Hãy xem kỹ các điều khoản này trong hợp đồng của bạn nhé.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.

 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Bản khai báo tình trạng thương tật (trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn)
 • Kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 • Giấy chứng tử/Trích lục khai tử (khi Người được bảo hiểm của quyền lợi Miễn thu phí tử vong)
 • Hồ sơ tai nạn (nếu có)

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

V. Quyền lợi đối với bệnh lý đặc thù theo giới tính

Thông tin bạn cần biết

Có một số bệnh lý đặc thù thường gặp theo giới tính như ung thư vú hoặc tử cung ở nữ giới và ung thư phổi, gan ở nam giới.

Nếu không may mắc phải bệnh này, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả quyền lợi điều trị theo điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây.

 • Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Thư uỷ quyền
 • Giấy ra viện
 • Kết quả giải phẫu bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Trong hợp đồng bảo hiểm của tôi vừa có quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng vừa có quyền lợi dành riêng cho nam giới. Nếu tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, tôi có được nhận cả hai quyền lợi không?

Đáp: Có, nếu bệnh lý của bạn không thuộc các điểm loại trừ trong điều khoản hợp đồng.

VI. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng phải trải qua phẫu thuật vì một lý do nào đó. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả chi phí phẫu thuật theo hạn mức quy định trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy ra viện
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật
 • Bảng kê chi phí khám chữa bệnh và các chứng từ y tế khác (nếu có)
 • Hồ sơ tai nạn (nếu có)

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

VII. Chi trả quyền lợi điều trị thương tật

Thông tin bạn cần biết

Chúng tôi rất tiếc khi hay tin khách hàng gặp tai nạn và bị thương tật. Nếu chuyện không may này xảy ra với bạn, hãy yên tâm, Manulife sẽ chi trả một phần hay toàn bộ chi phí điều trị thương tật do tai nạn tuỳ theo hạn mức quy định trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy ra viện và các chứng từ y tế khác
 • Giấy chứng nhận thương tích, kết quả giám định tình trạng thương tật (nếu có)
 • Hồ sơ tai nạn

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

VIII. Hỗ trợ chi phí sinh đẻ

Thông tin bạn cần biết

Chúc mừng bạn và gia đình sắp chào đón thêm một thành viên mới! Manulife sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí sinh nở tuỳ theo hạn mức quy định trong hợp đồng bảo hiểm của bạn.

Bạn có thể chọn 1 trong 3 cách dưới đây để nộp yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.

 • Nộp tại các văn phòng giao dịch của Manulife. Xem địa chỉ tại đây
 • Nộp qua Đại lý phục vụ
 • Gửi chứng từ qua bưu điện

Để yêu cầu của bạn được giải quyết nhanh chóng, hãy chuẩn bị thật sẵn sàng những giấy tờ và chứng từ quan trọng dưới đây:

 • Giấy khai sinh/Trích lục khai sinh hoặc Giấy chứng sinh

Đơn yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm*

Thư uỷ quyền*

Manulife luôn nỗ lực giải quyết nhanh chóng yêu cầu bồi thường bảo hiểm của bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Bên Mua Bảo Hiểm trong vòng 30 phút tại quầy dịch vụ khách hàng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ. Trong trường hợp cần thêm thời gian để xử lý yêu cầu và xác minh thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể nhận được bao nhiêu lần quyền lợi sinh đẻ trong suốt thời hạn được bảo hiểm?

Đáp: Manulife sẽ chi trả tối đa 2 lần quyền lợi sinh đẻ trong suốt thời hạn bạn được bảo hiểm.

Danh-sách-bệnh-viện-liên-kết-tại-Việt-Nam

Trên đây là những quyền lợi mà Khách hàng được bảo hiểm Manulife chi trả. Quý Khách Hàng có thể gọi vào HOTLINE 0971.997.712 để được tư vấn hỗ trợ tốt hơn.