CÁC GÓI BẢO HIỂM MANULIFE

Giải Pháp Bảo Vệ & Đầu Tư

Giải Pháp Bảo Vệ & Đầu Tư

Giải pháp đầu tư dài hạn và ưu việt với danh mục 9 quỹ đáp ứng mọi khẩu vị đầu tư. Luôn được bảo vệ và an tâm cho kế hoạch tương lai thịnh vượng.
Chỉ từ 40,000/ngày
Xem chi tiết
Giải Pháp Hưu Trí An Nhàn

Giải Pháp Hưu Trí An Nhàn

Luôn được bảo vệ và an tâm cho kế hoạch hưu trí thịnh vượng được đảm bảo bởi Manulife.
Chỉ từ 50,000/ngày
Xem chi tiết
Giải Pháp Giáo Dục & Bảo Vệ Mẹ và Bé

Giải Pháp Giáo Dục & Bảo Vệ Mẹ và Bé

Xây dựng nguồn tài chính vững vàng giúp con bạn được bảo vệ và thỏa sức tận hưởng môi trường giáo dục tiên tiến.
Chỉ từ 45,000/ngày
Xem chi tiết
Giải Pháp Bảo Vệ & Tiết Kiệm

Giải Pháp Bảo Vệ & Tiết Kiệm

Cùng bạn xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời, linh hoạt bảo vệ trên hành trình cuộc sống.
Chỉ từ 45,000/ngày
Xem chi tiết