“Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu” là sản phẩm bảo hiểm bổ sung được kèm với sản phẩm chính với mức phí hợp lý và những quyền lợi ưu việt, hỗ trợ thanh toán chi phí y tế, bảo vệ khách hàng mọi lúc và mọi nơi trên hành trình cuộc sống. Sản phẩm mới gồm có quyền lợi chính là Quyền lợi điều trị nội trú và 2 quyền lợi tùy chọn là Quyền lợi điều trị ngoại trú và Quyền lợi chăm sóc răng. Các ưu thế lớn nhất của sản phẩm có thể kể đến như: Bảo vệ sức khỏe toàn cầu cao cấp, Quyền lợi bảo hiểm lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi bệnh/thương tật, Chăm sóc sức khỏe cho cả nhà trên cùng một hợp đồng, Hệ thống bảo lãnh viện phí rộng khắp Việt Nam và quốc tế, Bảo vệ dài hạn đến 75 tuổi

CÁC GÓI BẢO HIỂM MANULIFE

Bảo Hiểm Nhân Thọ Trọn Đời

Bảo Hiểm Nhân Thọ Trọn Đời

Cùng bạn xây dựng kế hoạch tài chính trọn đời, linh hoạt bảo vệ trên hành trình cuộc sống.
Chỉ từ 45,000/ngày
Xem chi tiết
Bảo Hiểm Đầu Tư

Bảo Hiểm Đầu Tư

Giải pháp đầu tư dài hạn và ưu việt với danh mục 9 quỹ đáp ứng mọi khẩu vị đầu tư. Luôn được bảo vệ và an tâm cho kế hoạch tương lai thịnh vượng.
Chỉ từ 40,000/ngày
Xem chi tiết
Bảo Hiểm Giáo Dục

Bảo Hiểm Giáo Dục

Xây dựng nguồn tài chính vững vàng giúp con bạn được bảo vệ và thỏa sức tận hưởng môi trường giáo dục tiên tiến.
Chỉ từ 45,000/ngày
Xem chi tiết
Bảo Hiểm Hưu Trí

Bảo Hiểm Hưu Trí

Luôn được bảo vệ và an tâm cho kế hoạch hưu trí thịnh vượng được đảm bảo bởi Manulife.
Chỉ từ 50,000/ngày
Xem chi tiết